Bedrijfsscan DI

De bedrijfsscan is bedoeld om zicht te krijgen op het beleid en aspecten van duurzame inzetbaarheid in een bedrijf of instelling.

Wat wordt er in de organisatie (al) gedaan en welke activiteiten zijn effectief? Wat zijn verwachtingen en zijn die reëel?  Wat levert de investering in duurzame inzetbaarheid op? Wat past voor onze organisatie? Enzovoort en zo verder.

Het resultaat van de inventarisatie wordt verwerkt in een rapport en teruggekoppeld aan de opdrachtgever. De uitslag van het rapport kan de basis zijn voor een programmavoorstel effectieve duurzame inzetbaarheid.  Op verzoek is een kosten-baten analyse te maken van voorgenomen activiteiten.

De scan leent zich ook uitstekend voor het ijken van al lopende programma’s.

De scan is tevens geschikt om de dialoog met partijen in de organisatie te voeren. Bijvoorbeeld in het MT en de ondernemingsraad.

Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid SWA 2016 voorbeeld