Duurzame Inzetbaarheid

Waarom duurzame inzetbaarheid?

Technologische ontwikkeling en globalisering zijn van grote invloed op de samenleving, mensen, bedrijven en instellingen. Organisaties en mensen zullen zich aan moeten passen. Een traditionele loopbaan: basisonderwijs,  beroepsvorming, werken en vervolgens pensioen werkt niet meer. Mensen zullen tijdens hun arbeidsleven zich voortdurend moeten aanpassen en bijscholen om inzetbaar te blijven.

De pensioenleeftijd stijgt. Mensen worden ouder en werken langer door. Het is van belang voor de marktpositie van bedrijven en instellingen dat medewerkers gedurende hun loopbaan gemotiveerd, wendbaar en productief blijven.

De beroepsbevolking krimpt en vergrijst, een effect dat vooral in technische sectoren, de industrie en de zorg zichtbaar is. Investeren in opleiden en ontwikkelen, gezondheid,  organisatie van het werk, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden bevorderen de inzetbaarheid. De werknemer levert arbeid in ruil voor inkomen, ontwikkeling en perspectief. De werkgever heeft belang bij productiviteit, wendbaarheid en marktpositie. Competente, fitte en en gemotiveerde werknemers maken het verschil. Er is een wederkerig belang.  

Een programma voor duurzame inzetbaarheid is altijd maatwerk.