Duurzame Inzetbaarheid

Waarom duurzame inzetbaarheid?

Technologische ontwikkeling en globalisering zijn van grote invloed op de samenleving, op mensen, bedrijven en instellingen. Snelle veranderingen vereisen dat organisaties en mensen zich aanpassen. De traditionele levensloop: school, beroepsvorming, werken, pensioen voldoet niet meer. Mensen zullen zich tijdens hun arbeidsleven voortdurend blijven aanpassen en bijscholen om inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt.

De pensioenleeftijd stijgt. Mensen worden ouder en werken langer door. Het is van belang voor de marktpositie van bedrijven en instellingen dat medewerkers, jong en oud, gemotiveerd, wendbaar en productief blijven.

De beroepsbevolking krimpt en vergrijst, een effect dat vooral in technische sectoren, de industrie en de zorg manifest is. Daarom zijn investeringen in productiviteit en inzetbaarheid van werkenden noodzakelijk. Investeringen in opleiding en ontwikkeling, gezondheid,  organisatie van het werk, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Het belang van duurzame inzetbaarheid is wederkerig. De werknemer levert arbeid in ruil voor inkomen, ontwikkeling en perspectief. De werkgever heeft belang bij productiviteit, wendbaarheid, en marktpositie en biedt werk.  Het een kan niet zonder het ander. Het is primair de verantwoordelijkheid van de werknemer om aansluiting te houden met de arbeidsmarkt. De werkgever heeft belang bij competente, fitte en gemotiveerde werknemers.

Een programma voor duurzame inzetbaarheid kent vele variabelen. Een effectief programma is daarom altijd maatwerk op organisatieniveau.