Medezeggenschap en overleg

 

Een veranderende wereld vereist dat ondernemingen anticiperen op de omgeving waarin zij opereren. Aanpassen gaat niet vanzelf. Het vraagt van de werkgever uitleg, dialoog en begrip en van de werknemer betrokkenheid en de attitude om zich aan te passen en bij te blijven. 

De ondernemingsraad vertegenwoordigt alle medewerkers in een onderneming. Zowel medewerkers als management. De OR heeft net als de directie (bestuurder) de verantwoordelijkheid om medezeggenschap te organiseren en te ontwikkelen. Dat neemt niet weg dat de bestuurder en de werknemers verschillende belangen vertegenwoordigen die kunnen leiden tot stagnatie of conflict. 

Vakorganisaties kunnen direct of indirect actief zijn in een onderneming. Vakorganisaties zijn vooral gericht op arbeidsvoorwaarden en sociale en arbeidscondities.  

HRM-Workplace  kan in overlegsituaties assisteren en kennis en informatie inbrengen. De inzet als extern deskundige kan in conflictsituaties uitkomst bieden.