Arbeidsvoorwaarden

Passende arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk om medewerkers te motiveren en te behouden. Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zijn een voorwaarde om schaars talent aan te trekken. Een  beperkt arbeids-voorwaardenpakket leidt tot ontevredenheid, demotivatie en verloop. Een (te) uitgebreid arbeidsvoorwaardenpakket heeft consequenties voor de arbeidskosten en concurrentiepositie. Het gaat om de juiste balans.

Een arbeidsvoorwaardenpakket dat past bij de behoefte van de organisatie en haar medewerkers is altijd maatwerk. HRM-Workplace is deskundig in het aanpassen en opstellen van arbeidsvoorwaardenregelingen.

Communicatie

Door het actief betrekken van medewerkers bij het opstellen en aanpassen van arbeidsvoorwaarden ontstaat draagvlak.  Overleg met vakorganisaties of ondernemingsraad is vanzelfsprekend. Goede communicatie over de arbeidsvoorwaardenregelingen is minstens zo belangrijk als het creëren daarvan.