Duurzame Inzetbaarheid

Waarom duurzame inzetbaarheid?

Technologische ontwikkeling en globalisering zijn van grote invloed op de samenleving, mensen, bedrijven en instellingen. Organisaties en mensen zullen zich aanpassen aan de eisen van de arbeidsmarkt. Een traditionele loopbaan: basisonderwijs,  beroepsvorming, werken en vervolgens pensioen is niet langer vanzelfsprekend. Mensen zullen tijdens hun arbeidsleven zich voortdurend gaan aanpassen en bijscholen om hun arbeidsmarktwaarde te behouden en inzetbaar te blijven.

De pensioenleeftijd stijgt. Mensen worden ouder en werken langer door. Het is van belang voor de marktpositie van bedrijven en instellingen dat medewerkers gedurende hun loopbaan gemotiveerd, wendbaar en productief blijven.

De beroepsbevolking krimpt en vergrijst, een effect dat vooral in technische sectoren, de industrie en de zorg pijnlijk zichtbaar wordt. Investeren in opleiden en ontwikkelen, gezondheid en preventie,  organisatie van het werk, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden, bevorderen duurzame inzetbaarheid. De medewerker levert arbeid in ruil voor inkomen, ontwikkeling en perspectief. De werkgever heeft belang bij productiviteit, wendbaarheid en een goede marktpositie. Competente, fitte en gemotiveerde werknemers maken het verschil. Er is dus een wederkerig belang.  

Een programma voor duurzame inzetbaarheid is altijd maatwerk. 

SWA HR diensten helpt organisaties met duurzame inzetbaarheid. Lees meer hierover in de brochure: