Arbeidsvoorwaarden

Passende arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk om medewerkers te motiveren, te behouden en nieuw talent aan te trekken. Een beperkt arbeidsvoorwaardenpakket kan leiden tot  ontevredenheid, demotivatie en ongewenst verloop. Een (te) uitgebreid arbeidsvoorwaardenpakket leidt tot hoge arbeidskosten die de concurrentiepositie kunnen schaden. Het gaat om de juiste balans.

Een arbeidsvoorwaardenpakket dat past bij de behoefte van de organisatie en haar medewerkers is maatwerk. HRM-Workplace is gespecialiseerd in het aanpassen en opstellen van arbeidsvoorwaardenregelingen.

Co-creatie

Het actief betrekken van medewerkers bij het creëren en aanpassen van arbeidsvoorwaarden vinden we vanzelfsprekend.  Goede communicatie over de arbeidsvoorwaardenregelingen is minstens zo belangrijk als het creëren daarvan.