Arbeidsvoorwaarden

Passende arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk om medewerkers te motiveren, te behouden en nieuw talent aan te trekken. Een beperkt arbeidsvoorwaardenpakket kan leiden tot  ontevredenheid, demotivatie en ongewenst verloop. Een (te) uitgebreid arbeids-voorwaardenpakket leidt tot hoge arbeidskosten die de concurrentiepositie kunnen schaden. Het gaat om de juiste balans.

Employment Conditions design

Een arbeidsvoorwaardenpakket dat past bij de behoefte van de organisatie en haar medewerkers is maatwerk. HRM-Workplace is gespecialiseerd in het aanpassen en opstellen van arbeidsvoorwaardenregelingen.

Cocreatie

Het actief betrekken van zoveel mogelijk medewerkers bij het creëren en aanpassen van arbeidsvoorwaarden vinden wij een vanzelfsprekende zaak.  En goede communicatie over de arbeidsvoorwaardenregeling vinden we minstens zo belangrijk als het creëren daarvan.