Medezeggenschap en overleg

 

In een snel veranderende wereld zullen bedrijven en instellingen producten, diensten  en dienstverlening voortdurend aan moeten passen Dat vereist van werknemers nieuwe vaardigheden verwervend om bij te blijven. Werknemers vragen meer eigen verantwoordelijkheid. Veel werkgevers beseffen dat betrokkenheid en sociale innovatie nodig zijn. 

Gekristalliseerde verhoudingen staan vernieuwing en innovatie in de weg.  Overlegvormen en participatie waarbij werknemers daadwerkelijk betrokken worden vraagt een proactieve rol van werkgevers, vakorganisaties en ondernemingsraden.

HRM Workplace  faciliteert overleg,  publiceert artikelen en stimuleert informatieuitwisseling en kennisdeling over medezeggenschap.