Medezeggenschap en overleg

 

Een veranderende wereld noopt bedrijven en instellingen om hun producten, diensten en de dienstverlening aan de eisen van de tijd aan te passen. Aanpassen gaat niet vanzelf. Dat vraagt van de werkgever uitleg, dialoog en begrip. Het vraagt van de werknemer betrokkenheid en de attitude om aan te passen en bij te blijven. 

De ondernemingsraad vertegenwoordigt alle medewerkers in een onderneming. Zowel medewerkers als management. De OR heeft net als de directie (bestuurder) de verantwoordelijkheid om medezeggenschap goed te laten werken  en te ontwikkelen. Dat neemt niet weg dat de bestuurder en de werknemers verschillende belangen kunnen hebben die leiden tot stagnatie of een conflict. 

Vakorganisaties kunnen direct of indirect actief zijn in een organisatie. Vakorganisaties kijken vooral naar arbeidsvoorwaarden en sociale en arbeidscondities.  

HRM-Workplace  kan in overlegsituaties assisteren en kennis en informatie inbrengen. De inzet als extern deskundige kan in conflictsituaties uitkomst bieden.