Medezeggenschap en overleg

Een organisatie is een samenwerkingsverband tussen mensen, waarbij kracht, kennis en vaardigheden worden gebundeld om waarde toe te voegen en winst te realiseren.

Ondernemingen staan onder druk om hun producten, diensten  en dienstverlening voortdurend aan te passen aan een snel veranderende wereld. Dat vereist dat werknemers nieuwe vaardigheden verwerven om in die veranderingen mee te gaan. Werknemers willen meer eigen verantwoordelijkheid en werkgevers beseffen dat faciliteren en sociale innovatie nodig zijn.  Dat vereist een goede afstemming tussen werkgever en werknemers.

Gekristalliseerde verhoudingen kunnen vernieuwing en innovatie belemmeren.  Vormen van overleg en participatie waarbij zoveel mogelijk werknemers betrokken worden, vraagt om een proactieve rol van werkgevers, vakorganisaties en ondernemingsraden.

HRM Workplace  faciliteert overleg,  publiceert artikelen en stimuleert informatie-uitwisseling en kennisdeling over medezeggenschap.